Make your own free website on Tripod.com
 

 

เทคนิคการมีขนตายาว,งอนและอย่างหนา


  สำหรับการมีดวงตาที่เป็นประกายสดใสนั้นมีเทคนิคที่เป็นเคล็ดแต่ไม่ลับอีก
ต่อไปดังนี้
        เลือกมาสคาร่า( mascara)  ให้เหมาะสมกับความสั้นยาวของขนตา  
อย่างสาวใดที่มีขนตาขนาดสั้นก็ควรเลือกขนของมาสคาร่าที่มีขนาดสั้น
และรูปแบบโค้งไปตามรูปตาสาวใดที่มีขนาดความยาวขนตาอย่างหนาและยาว
ก็ควรเลือกขนแปรงของมาสคาร่า ที่มีขนาดยาว เทคนิคการปัดขนตา  
ขอแนะนำว่าควรเลี่ยงการใช้ที่ดัดขนตาก่อนจะดีกว่าเพราะขนตาจะดูไม่เป็น
ธรรมชาติ หลังจากใช้ที่ดัดขนตาแล้วและบางครั้งอาจหนีบเอาเนื้อบริเวณ
เปลือกตาได้อีกหากไม่ชำนาญ

 

  1. ก่อนจะปัดมาสคาร่า ควรใช้แปรงที่เป็นลักษณะหวี..เล็กๆหวีเส้นขนตาเพื่อที่จะเอาเศษแป้งที่เกาะอยู่ออกไป

  2. ใช้มาสคาร่า( ที่มีขนาดขนแปรงความยาวประมาณความยาวของเส้นขนตา) เริ่มปัดจากใกล้โคนขนตาให้มากที่สุดแล้วปัดดันเส้นขนตาขึ้น หากจะให้ดีควรเริ่มจากบริเวณหางตาก่อนปัดให้ตลอดทั้งเส้นขนตา

  3. ปัดครั้งที่สอง   ใช้มาสคาร่าปัดแค่ครึ่งเดียวของขนตา คือ จากกึ่งกลางของเส้นขนตาปัดดันขึ้นตามความยาวของขนตาแค่ครึ่งเดียว

  4. หลังจากนั้นก็ใช้แปรงที่มีลักษณะหวีเล็กๆ มาหวีอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ขนตาจับกันเป็นก้อน .. หากต้องการให้ดูมีขนตาดกดำและยาวงอนขึ้น .. ก็ควรทำซ้ำอย่างครั้งแรกประมาณ 3 ครั้งคุณสาวๆ
    ก็จะได้ ขนตาที่ด กดำ..ยาว..และงอน..ทำให้ดวงตาดูเป็นประกาย..สวยงามอย่างยิ่ง

  5. ควรเน้นการปัดขนตาเช่นนี้กับ..การแต่งตาด้วย Eye shadow  สีอ่อนๆ อย่างเช่น แฟชั่นในปัจจุบันนี้

           นี่เป็นเคล็ด..ที่ไม่ลับสำหรับสาวที่ต้องการมีขนตา   ยาว..หนาและงอน..อย่างธรรมชาติ

ที่มา : Colour-n-Style โรงเรียน สอนศิลปะการแต่งหน้าและการแต่งกายโสภาส