Make your own free website on Tripod.com
 

  7ข้อห้ามของคนอยากผอม
       อย่าไปเชื่อว่าการอดมื้อกินมื้อ
แบบยาจกนั้นจะทำให้คุณผอมเพรียว
ลงได ...อ่านต่อ

 

  ปรับเปลี่ยนความคิดเป็นสาว
หุ่นฟิต ทันตา

        อยากเป็นสาวหุ่นงามๆ แต่
ทำไมไม่เพรียวบางลงเสียที มาดูกัน
ว่าเรื่องที่ควรรู้น่ะรู้จริงกันแล้วหรึอยัง
...อ่านต่อ

  กระชับเรือนกายสลายไขมัน
        ไขมันหน้าท้องลดไม่ยาก
หรอก
แต่ต้องออกแรงบริหารกันหน่อย เรามี
ท่าบริหารง่ายๆ ใช้เวลา 15 นาที จะได้
ไว้พุงกันเสียที ...อ่านต่อ

 ออกกำลังกายสลายเซลลูไลท์
       การกำจัดเซลล์ลูไลต์ที่ดีที่สุด
คือการกำจัดอาหารที่มีไขมัน ควบคู่กับ
การออกกำลังกาย แบบแอโรบิก
...อ่านต่อ